Suvannon seutuun, karjalaisuuteen ja historiaan liittyviä Internet-linkkejä

  Karjalan liitto Rautu ja rautulaiset Yahoo - karjalaissukututkijat  
  Luovutettu Karjala Sakkolan pitäjä Väestörekisterikeskus  
  Karjala-tietokanta Pyhäjärvi Vpl Arkistolaitos  
  Kareliaani Metsäpirtti Karjalaisten sukuyhteisöjen liitto  
  Heninen Vuoksela Kaatuneet sotilaat  
  Kareliaport Valkjärvi Vanhat almanakat  
  Karjalan karttoja Kivennapa Suomen sukututkimusseura  
  Karelia Klubi Suvannon seudun sukututkimuspiiri Historiallinen sanomalehtikirjasto  
  Kirkot Karjalassa