Kalevi Lahtelan selvitysten pohjalta piirretty kuva talojen "sidoksista"